Inspirerende woontypologieën voor het buitengebied In het buitengebied van gemeente Voorst wordt met regelmaat een nieuw bouwkavel uitgegeven. Soms voor één woning, soms voor meerdere woningen. Voor de toekomst van het buitengebied is het van belang dat […]

Een nieuw erf voor polder Nijbroek Inwoners van polder Nijbroek hebben gezamenlijk het initiatief genomen een leegstaand boerenerf een nieuwe bestemming te geven. Daarmee geven zij invulling aan de door Open Kaart en bewoners opgestelde visie op […]

Met de hele straat je huis verbeteren In de Fazantstraat werken bewoners en eigenaren van 288 woningen samen om hun woningen klaar te maken voor de toekomst. De straat in Carnisse, Rotterdam Zuid, bestaat uit portiekwoningen in […]

Verbouwen met de tijd als vriend Aan de statige Mathenesserlaan in Rotterdam stond een bovenetage – boven een kantoorruimte – te wachten op een tweede leven. Vanwege voorzetwanden, verlaagde plafonds en een enorm bad was het lastig te vermoeden welke […]

Renovatie is een nieuw begrip in Japan. Zó nieuw dat er nog geen Japans woord voor is. Het Engelse renovation wordt bij gebrek aan een Japanse uitdrukking als leenwoord gebruikt. Natuurlijk worden verouderende gebouwen opgeknapt, maar de […]

Het Open Bouwen pleit voor een duidelijk onderscheid tussen de ‘drager’ en ‘inbouw’ van een gebouw. Vanuit de Open Bouwen-beweging in Nederland wordt Japan regelmatig als voorbeeld genoemd waar deze manier van denken niet theoretisch is gebleven, […]

Samen bouwen, wonen en beheren Corporatie Rochdale ontwikkelt een woongebouw in Amsterdam Zuid-Oost met de bedoeling om het beheer daarvan bij oplevering over te dragen aan de toekomstige bewoners. Dat vraagt om een sociaal gebouw en een […]