Samen thuis in de monumentale Hoflaankerk Elke tijd laat zijn eigen sporen na in kerkgebouwen. Zowel het gebouw als de verandering ervan zijn constanten, omdat de kerk en de wereld er omheen ook voortdurend veranderen. Dit geldt […]

Met de hele straat je huis verbeteren In de Fazantstraat werken bewoners en eigenaren van 288 woningen samen om hun woningen klaar te maken voor de toekomst. De straat in Carnisse, Rotterdam Zuid, bestaat uit portiekwoningen in […]

Hardop dromen van een Buurtfabriek Share on twitter Share on facebook Share on linkedin In de wijk Buitenhof in Delft wordt op veel verschillende manieren gewerkt aan het verbeteren van de kansen van bewoners op het gebied […]

Een huisartsenpraktijk voor straatdokters Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg, maar de praktijk is dat dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en onverzekerde EU-burgers moeilijk de weg vinden in het zorgsysteem. Straatdokters bieden met inloopspreekuren op verschillende […]

Veranderende boerenerven Boerenerven zijn in beweging. Open Kaart begeleidt diverse boeren bij het maken van plannen voor hun veranderende erf. De uitdaging is om individuele wensen te koppelen aan lokale maatschappelijke opgaven. Zo komt samenwerking tussen erfbewoners, […]

Thuis in een voormalig verzorgingshuis Sommige verzorgingshuizen worden ‘doorbestemd’ als woongebouw voor ouderen. Het veranderen van de bestemming zorg naar wonen, leidt er nog niet altijd toe dat zulke gebouwen als woonomgeving aanvoelen. Het gebouw IJsselburgh in […]

Samen bouwen, wonen en beheren Corporatie Rochdale ontwikkelt een woongebouw in Amsterdam Zuid-Oost met de bedoeling om het beheer daarvan bij oplevering over te dragen aan de toekomstige bewoners. Dat vraagt om een sociaal gebouw en een […]

Uitbreiding, restauratie en herbestemming van Gemaal Terwolde Het elektrisch gemaal aan de Bandijk in Terwolde is één van de schakels tussen IJssel en het achterliggende polderlandschap. Het gemaal is toe aan onderhoud en moet uitgebreid worden. Want […]

Werken aan de toekomst van het landelijk gebied In gemeente Voorst, landelijk gebied tussen de steden Deventer, Apeldoorn en Zutphen, is de druk op de ruimte heel concreet voelbaar. Het platteland is dé plek waar grote maatschappelijke […]